THE 3RD SKIN

 

En dåbsattest, en købsaftale, sort/hvid-fotografier af en svunden tid, nedfældede drømme og personlige kreationer, fortrolige breve til en kær ven, forsikringspapirer, et avisudklip fra befrielsen, en skilsmissebegæring. Hvad står egentlig tilbage når vi skal herfra, når både sjælen og legemet er opløst for bestandigt og blevet en del af fortidens umætteligt fortærende hav?

Eksistensen er ikke en ø, den er som en plante med sit forankrede og bevægelige rodnet filtret sammen med den jord som giver den næring. På hele vores vandring gennem livet er vi på lignende vis uophørligt forbundet med verden omkring os, hvadenten denne forbindelse er selvvalgt eller er blevet os påtvunget. Menneskets foranderlige og forunderlige rodnet udgøres af den mangfoldighed af tilknytninger vi skaber, de engagementer vi har og de talløse kontekster vi indgår i, med andre ord, alle de relationer af direkte eller indirekte natur, hvis særegne stoflighed vi er blevet vævet ind i.

Med reference til den østrigskfødte kunstner og arkitekt Hundertwasser og dennes ideologisk bårede verdensbillede, der mediterer over menneskets identitetsmæssige tilhørsforhold, peger The 3rd skin på den mosaik af fragmenter vi efterlader os, som den skal af fortid der engang omgav os. Det fysiske resultat er tre genskabte kroppe sammensat af en kollage af tilfældige bureaukratiske efterladenskaber samt brudstykker fra intimitetens allerdybeste krypter. Alle disse erindringens billeder udgøres af de aftryk vi har sat på verden samt de indtryk livet har givet os, hvilket tilsammen former et ‘legeme af referencer’.

Som de hænger der og svæver livløst i rummet er de ganske tavse, men samtidig er de så fulde af fortællinger fra hver deres unikke plads i historien, at stilheden kun er umiddelbar. Midt i nærværets og sansningens alvor høres den knitrende lyd fra de biografiske fodspor vi her bliver de privilegerede vidner til. Der er noget der taler til os i et uudtømmeligt sprog forløst gennem det tredje huds hylster, hammen der bliver tilbage når kødet og ånden har opfyldt deres mål: summen af et levet liv.